Protokol2פרוטוכל, דף הנחיות, מצורף לכל סד. וניתן לראות בו:
1. תכנון השתלים ע"ג צילום פנורמי דו מימדי
2. תמונות של מודלים תלת מימדיים
3. חתכים במיקומי השתלים ופיני קיבוע
4. רשימת שתלים כולל מק"טים (כפי שיוצא מהשרת)
5. פרוטוכל – הנחיות למהלך ההשתלה. ההנחיות מתייחסות לצפיפות העצם ופרמטרים שונים לפי התכנון

הדוח מגיע מודפס בשני עותקים
עותק בדף A4 בהדפסה רגילה ומיועד לתיוק בתיק מתרפא
עותק בדף A3 בהדפסת כרומו איכותית והגדלה X2 ומיועד לצפיה במהלך הניתוח