PRETAU  – טכנולוגיית יצירת כתרים וגשרים מזירקוניום אוקסיד המשופר מבחינת שקיפות ואסטתיקת צבעים המאפשרת יצירת שיחזור מרובה צבעים גם ללא הוספת חרסינה.

העמידות הגבוהה של ה-PRETAU באה לידי ביטוי במקרים בהם נדרשת הגנה על משטחי הלעיסה תוך שמירה על אסטתיקה גבוהה.

000-05 Old-Crowns Pre treatment 000-06 New Abutments with P-60 000-07 New Crowns 21-22 000-08 New Crowns 11-21 000-06 New crowns 12-11 000-09 New Crowns Final Resolts

פרטים נוספים ותמונות יועלו לאתר בימים הקרובים